Back

Sijoittaja- ja talousviestinnän palkittu huipputekijä Sophie Jolly aloitti HTGP:n partnerina

Firm News | 8 April 2024

Sijoittaja- ja talousviestinnän palkittu huipputekijä Sophie Jolly aloitti HTGP:n partnerina

Sophie Jollyn toimintaa ohjaavat arvot ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus – mutta pragmaattisella tavalla. Hänelle tärkeää on olla luomassa talouskasvua ja vaurautta kestävästi. HTGP:n kiinnostava rakenne houkutteli partneriksi strategisen viestinnän osaajan, joka tunnistaa omiksi vahvuuksiksi IR:n, talousviestinnän, ESG:n, hyvän hallinoinnin, johtajuuden ja strategiat.

Sophie Jolly on viestinnän tekijä ja johtaja, jonka ammatillinen tausta ja kokemus ovat sidoksissa sijoittajaviestintään sekä sijoittajien ja pääomamarkkinoiden ymmärtämiseen. Osaamisen ytimessä on pörssiosaaminen ja mitä se vaatii yrityksiltä.

Äskettäin partnerina aloittaneen Sophie Jollyn myötä HTGP lanseeraa uuden palvelukokonaisuuden: kestävyyteen keskittyvät sijoittajasuhteet ja strategisen viestinnän palvelut.

“Vastuullisuus ja siitä viestiminen ei ole irtonainen osa kokonaisuutta”, Sophie huomauttaa.

“Jo yksin EU:n asettamien vaatimusten takia, yrityksille on yhä tärkeämpää integroida se kaikkeen toimintaan – luonnolliseksi osaksi viestinnän kokonaisuutta myös tarinankerronnan keinoin.”

Sophie Jolly kuvaa itseään onnekkaaksi, koska on päässyt urallaan työskentelemään ja oppimaan useassa hyvin johdetussa yrityksessä. Hänellä on yli kolmen vuosikymmenen kokemus pääomamarkkinoista ja useista listautumisanneista (IPO).

Sophie on vastannut sijoittajasuhteista ja talousviestinnästä Wärtsilän, Koneen ja Fortumin kaltaisissa suuryrityksissä. Lisäksi hänellä on laaja kokemus pienemmistä pörssilistatuista yrityksistä ja startupeista, joissa hänen erityisinä kiinnostuksen kohteinaan ovat hallinto, kestävyysstrategia ja kestävyyden integroiminen talousviestintään.

Suomi tarvitsee uutta kasvua

Monipuolista osaamistaan Sophie haluaa käyttää etenkin kasvuyritysten tukemiseen – tavoitteena on olla luomassa kestävää tulevaisuutta, jossa on talouskasvua ja vaurautta.

”Suomeen tarvitaan kasvua, jotta voimme ylläpitää hyvinvointia, johon olemme tottuneet. Perinteikkäät ja tunnetut yritykset eivät yksin riitä, vaan tarvitaan uusia menestystarinoita”, Sophie sanoo.

HTGP:ssä Sophieta kiehtoo verkoston rakenne ja operatiivisesti osaavien advisoreiden rooli kasvun kumppanina. Hänen mukaansa HTGP:n tarjonta todella eroaa muista, sillä asiakkaan auttamiseen voidaan tuoda mukaan myös insinööriosaamista ja operatiivista kokemusta ja osaamista.

“Advisoreiden laaja yritystausta antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden auttaa yrityksiä kasvamaan”, Sophie kiteyttää.

”Tarjonta ei ole esimerkiksi vain viestintää tai markkinointia, vaan asiakas voi saada tukea myös operatiiviselta johtajalta, joka on ollut samassa tilanteessa tai kohdannut vastaavia ongelmia. Näin saadaan vielä uusi ulottuvuus pääomamarkkinaviestintään”, hän täydentää.

Suomalaisen sijoittajaviestinnän perisynti, pelkkiin faktoihin ja teknisiin ominaisuuksiin luottaminen, on Sophien mukaan paranemassa, ja tarinallisuuden arvo ymmärretään vientiyrityksissä aiempaa paremmin.

“Toinen asia on, että yrityksen elinkaaren aikana viestinnälliset tarpeet muuttuvat. Tulokulmat vaihtelevat sen mukaan, teetkö esimerkiksi kasvuvaiheen markkinointia vai puhutteletko pääomasijoittajia. Ja kun listaudutaan pörssiin, olisi esimerkiksi hyvä myös miettiä, millaista omistusta tavoitellaan.”

Sophie Jollyn osaamisrepertuaariin kuuluu myös executive coaching, jonka avulla hän auttaa asiakasta tunnistamaan todelliset tarpeet, tavoitteet ja muutosta vaativat ongelmakohdat.

”Ja myös tukemaan muutoksessa, kun sille tielle on lähdetty.”

Tuloksekasta yhteistyötä HTGP-konsernin toimijoiden kanssa Sophie sanoo odottavansa innostuksella. Koossa on voittava joukkue, kun sijoittaja- ja talousviestinnän palvelut täydentävät Luovan Työmaan, Notarecin ja Smartiuksen teknologia- ja transaktiotiimin osaamista sekä HTGP:n teknologiajohtaja Jarkko Kemppaisen digitalisaatiotiimin kokemusta ja näkemystä.

“Kiitos myös Petri Toljamolle mahdollisuudesta lähteä yhteistyössä rakentamaan suomalaisten yritysten uusia kasvutarinoita.”